MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w czwartek 20 lutego,  imieniny: Leona, Ludomira

Wspólny Bilet Aglomeracyjny

 

wba lodz

 

 

Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) jest inicjatywą samorządów i spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna, dzięki której utworzono zintegrowany bilet pozwalający na poruszanie się komunikacją miejską oraz koleją w wybranych miastach Województwa Łódzkiego.

Połączona taryfa jest znacznie wygodniejsza i bardziej opłacalna dla pasażera niż zakup wielu biletów.  WBA jest biletem imiennym, okresowym, 30-dniowym, kodowanym na plastykowych, zbliżeniowych kartach  systemu Migawka (migawka.lodz.pl), służących obecnie jako nośniki biletów okresowych MPK-Łódź, a wkrótce również i MUK Zgierz. Cena uzależniona jest od strefy, w jakiej pasażer zamierza się poruszać.

Wspólny Bilet Aglomeracyjny od 15 czerwca 2014 r. obowiązuje w pociągach ŁKA i Przewozów Regionalnych (REGIO PR) oraz w komunikacji miejskiej w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu (bilety na strefy oznaczone plusem).


Z dniem 1 października 2014 r. nastąpiły zmiany w ofercie. Zmienione zostały strefy obowiązywania biletu oraz ceny. Od tej daty możliwy jest zakup biletu WBA uprawniającego  do poruszania się komunikacją zbiorową Łasku, Zduńskiej Woli albo Sieradza.

 

Z dniem 1 marca 2015 r. możliwy stał się zakup biletu 30-dniowego honorowanego w miastach na trasie nowego połączenia ŁKA Łódź-Łowicz, tj. w ramach komunikacji zbiorowej Strykowa, Głowna i Łowicza.


Aktualne Ceny

 

WBA2018

 

Wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych 50%

 

Uprawnieni Dokumenty poświadczające uprawnienie
Dzieci i młodzież, uczęszczające do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
Ważna legitymacja szkolna
Studenci studiów wyższych Ważna legitymacja studencka
Dzieci w wieku
od 4 do 7 lat
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Emeryci i renciści Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

 

 

 

Strefy - schemat

 WBA mapa I 2015

 

Strefy - szczegółowy opis

 

Strefa 0

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi

Lokalna komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja miejska w innych miastach

Strefa 0

Strefa miejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Lublinek, (Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna po uruchomieniu)

 

 

Strefa A

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi

Lokalna komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja miejska w innych miastach

Strefa A

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Lublinek, (Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna po uruchomieniu), Pabianice, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers.

 

Strefa A+

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy 

Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Lublinek, (Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna po uruchomieniu), Pabianice, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers.

 

 

Strefa B

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi

Lokalna komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja miejska w innych miastach

Strefa B
Linia Łódź-Sieradz 

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz: 

Chechło, Dobroń, Kolumna, Łask

 

Strefa B
Linia Łódź-Łowicz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz:

Smardzew, Glinnik, Glinnik Wieś, Swędów, Stryków

 

Strefa B
Linia Łódź-Kutno

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz:

Grotniki, Chociszew

 

Strefa B
Linia Łódź-Koluszki

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz:

Bedoń, Justynów, Gałkówek

 

Strefa B+
Linia Łódź-Sieradz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz:

Chechło, Dobroń, Kolumna, Łask

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej w Łasku

Strefa B+
Linia Łódź-Łowicz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz:

Smardzew, Glinnik, Glinnik Wieś, Swędów, Stryków

 Strefa miejska i podmiejska obsługiwana przez bezpłatną komunikację zbiorową w Strykowie

Strefa B+
Linia Łódź-Kutno

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A oraz:

Grotniki, Chociszew

 

 

Strefa C

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi

Lokalna komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja miejska w innych miastach

Strefa C
Linia Łódź-Sieradz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz oraz:

Borszewice, Zduńska Wola

 

Strefa C
Linia Łódź-Łowicz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz oraz:

Bratoszewice, Głowno

 

Strefa C
Linia Łódź-Kutno

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno oraz:

Ozorków Nowe Miasto, Ozorków, Sierpów, Łęczyca

 

Strefa C
Linia Łódź-Koluszki

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Koluszki oraz:

Żakowice, Koluszki

 

Strefa C+
Linia Łódź-Sieradz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz oraz:

Borszewice, Zduńska Wola

Strefa miejska komunikacji autobusowej w Zduńskiej Woli na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11

Strefa C+
Linia Łódź-Łowicz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz oraz:

Bratoszewice, Głowno

 strefa miejska i podmiejska obsługiwana przez bezpłatną komunikację zbiorową w Głownie

Strefa C+
Linia Łódź-Kutno

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno oraz:

Ozorków Nowe Miasto, Ozorków, Sierpów, Łęczyca

 

 

Strefa D

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi

Lokalna komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja miejska w innych miastach

Strefa D
Linia Łódź-Sieradz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz, C linii Łódź-Sieradz oraz:

Męcka Wola, Sieradz Męka, Sieradz Warta, Sieradz

 

Strefa D
Linia Łódź-Łowicz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz, C linii Łódź-Łowicz oraz:

Kamień Łowicki, Domaniewice Cent., Domaniewice, Grudze, Łowicz Przedmieście, Łowicz Główny

 

Strefa D
Linia Łódź-Kutno

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

   

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno, C linii Łódź-Kutno oraz:

Gawrony, Witonia, Kutno

 

Strefa D+
Linia Łódź-Sieradz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz, C linii Łódź-Sieradz oraz:

Męcka Wola, Sieradz Męka, Sieradz Warta, Sieradz

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej w Sieradzu

Strefa D+
Linia Łódź-Łowicz

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz, C linii Łódź-Łowicz oraz:

Kamień Łowicki, Domaniewice Cent., Domaniewice, Grudze, Łowicz Przedmieście, Łowicz Główny

 Strefa miejska, I i II strefa podmiejska komunikacji miejskiej w Łowiczu

Strefa D+
Linia Łódź-Kutno

Strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno, C linii Łódź-Kutno oraz:

Gawrony, Witonia, Kutno

 

 

Informacje dla Pasażerów

1. Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać i okazać do kontroli ważny dokument poświadczający prawo do korzystania z danej ulgi.

2. Jeżeli pasażer w czasie przejazdu nie okaże biletu, bądź okaże bilet ulgowy, ale nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie, wówczas zostaje wystawiona opłata dodatkowa zgodnie z przepisami właściwego organizatora lub operatora kolejowego.

3. W przypadku okazania w terminie do 7 dni po nałożeniu opłaty dodatkowej ważnego w momencie kontroli biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, pasażer pokrywa jedynie koszty opłaty manipulacyjnej na zasadach i w wysokości określonych przepisami organizatora lub operatora kolejowego.

4. Przy przejazdach, realizowanych środkami transportu organizatora i operatorów kolejowych, obowiązują przepisy porządkowe i regulaminy właściwe dla danego organizatora i operatora kolejowego.

 

Podstawa prawna

Warunki obowiązywania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego określone zostały w Porozumieniu Międzygminnym z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartym pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice i Gminą Miastem Zgierz oraz Umowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartej pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o. o. i Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. Porozumienie zostało zmienione aneksem z dnia 29 września 2014 r. oraz ponowanie 23 lutego 2015 r.

 

Planowane jest dalsze rozszerzanie obowiązywania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego na kolejne miasta.

 

Więcej informacji na www.wba.lodzkie.pl